Generalforsamling den 11. marts

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling

I HOBRO CYKLEKLUB´s LOKALER den 11. marts 2017 KL. 17:30

I KLUBBENS LOKALER BROGADE 68, HOBRO

OBS: Pga. arrangement bagefter med spisning skal vi have tilmelding senest den 2. marts.
Til pt@os.dk

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Godkendelse af regnskab
4.Behandling af indkomne forslag*
5.Fastsættelse af kontingent ? nuværende kr. 360, for aktive og kr. 150, for passive medlemmer
6.Valg til bestyrelsen
7.Valg af suppleanter til bestyrelsen
8.Valg af revisor og revisorsuppleant
9.Valg af rytterrepræsentant og suppleant
10. Evt.
*/Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Leave a Reply

Slideshow
Get the Flash Player to see the slideshow.