Hobro Cykleklubs bestyrelse 2017

Post  Navn Ansvarsområder Adresse Telefonnr. E-mail
Formand Henriette
Korneliussen
Presse 2621 5659 hfrederiksen86@icloud.com
Næst-
formand
Thomas Wetter 2056 7511
thomas@wettertransport.dk
Kasserer Jens Sørensen Økonomi
Regnskab/
Kontingent
6038 2562 pjmac@webspeed.dk
Medlem Tom Tagmose  Udlejning af cykler
Medlem  Susanne Zinck 6126 0862

9851 0862

Suppleant til bestyrelsen:

2. suppleant til bestyrelsen:

Rytterrepræsentant:   Suppleant: